Ronald McDonald Centre Amsterdam geopend

Stichting Kinderlach heeft haar donatie voor 2009 volledig bestemd voor het Ronald McDonald Centre in Amsterdam langs de ringweg A10 (rondweg Amsterdam). Op 15 mei 2010 is het sportcentrum officieel geopend. Het Ronald McDonald Centre is het eerste sportcentrum in West-Europa voor gehandicapte en chronisch zieke kinderen en jongeren. Dennis Gebbink, initiatiefnemer van het Ronald McDonald Centre en directeur van Sportclub Only Friends, had de primeur om samen met de jonge leden de allereerste aftrap op het kunstgrasveld te verzorgen. Meer info vindt u onder www.ronaldmcdonaldcentre.nl onder de tab “centre”.

Drukwerk 2008

Het moge duidelijk zijn dat het verwerken van alle boekjes van Kinderlach gepaard gaat met de nodige inzet van alle betrokkenen. Speciale dank gaat daarvoor uit naar Multicopy Amsterdam Noord. Met de adviezen en inzet van René de Vries van Multicopy hebben we alle boekjes weer tijdig bij onze klanten kunnen krijgen.

Boekje 2008

Net als in 2007 is ook dit jaar weer hard gewerkt aan het realiseren van het boekje dat meegaat met kerstpakketten. We zijn blij dat vele partijen weer bereid zijn geweest om mee te werken, zodat we ook in 2008 onze bijdrage kunnen leveren aan het schenken van een stukje plezier in het leven van gehandicapte kinderen. Verder op onze site vindt u meer informatie over de achtergrond van onze stichting. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de boekjes van 2008, dan kan dat nog tot uiterlijk 1 december 2008 via info@kinderlach.nl

Illustratie 2008

Ook dit jaar hebben we het boekje kunnen voorzien van een fraaie illustratie op de voorzijde. Dit jaar is deze illustratie gemaakt door Adrie Oudejans uit Landsmeer. We zijn zeer content met zijn inzet en danken hem via deze weg voor zijn actieve bijdrage. Meer informatie over het werk van Adrie Oudejans vindt u op de website www.oskie.nl

Plannen 2008

Kinderlach wil in 2008 ook graag een actieve bijdrage leveren aan het levensgeluk van ernstig zieke kinderen. Inmiddels is besloten een speciale dag te gaan organiseren voor een groep chronisch- en ernstige zieken kinderen in samenwerking met de stichtinghoogvliegers.nl. Deze dag zal naar alle waarschijnlijkheid plaats vinden op vliegveld Teuge. Wij zullen u via deze site op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Veel positieve reacties!

Kinderlach heeft inmiddels vele positieve reacties mogen ontvangen van de Mytylscholen en het NSGK, die hun donatie voor het Kerstfeest 2007 hebben ontvangen. Onder de kop “Reacties 2007” op deze site, treft u een bloemlezing aan van de vele brieven en foto’s die we hebben ontvangen.
Een bewijs dat het geld goed terecht gekomen is. Deze reacties steunen ons en onze sponsors om onze actie ook voor 2008 met veel enthousiasme te continueren.